nova scotia duck tolling retriever retriver retriwery z nowej szkocji nsdtr galileo Virgo Vestalis Pod Jabłonią nova scotia duck tolling retriever nsdtr psy pies nova scotia Od brendy z serbinowa duck tolling retriever virgovestalis hodowla niewierskie ??ki suki pielęgnacja zdrowie żywienie retrover tresura scotie scotia retrievery

nova scotia duck tolling retriever retriver retriwery z nowej szkocji nsdtr galileo Virgo Vestalis Pod Jabłonią nova scotia duck tolling retriever nsdtr psy pies od brendy z serbinowa nova scotia duck tolling retriever niewierskie ??ki virgovestalis hodowla suki pielęgnacja zdrowie retrover Ĺźywienie tresura scotie scotia retrievery Agility Kraków Nova Scotia Duck Tolling Retriever Hodowla Dancing with Fire kennel
STRONA GŁÓWNA | FORUM | O NAS | LINKI | KONTAKT | REJESTRACJA | ZALOGUJ POMOC


MENU

KSIĄŻKA O TOLLERACH 2022
Objaśnienia wyników badań


HD - (Dysplazja stawów biodrowych)

A - stawy biodrowe normalne, wolne od dysplazji
B - prawie normalne stawy biodrowe, wolne od dysplazji
C - dysplazja nieznaczna, lekka
D - dysplazja umiarkowana, średnia
E - dysplazja ciężka


ED - (Dysplazja stawów łokciowych)

0/0 - normalne / wolne od dysplazji
1/1 - lekka dysplazja
2/2 - dysplazja


prcdPRA (Postępujący Zanik Siatkówki)

prcd PRA A(normal, clear) w Optigenie, a N/N w Laboklinie - CZYSTY : Pies nigdy nie zachoruje na prcdPRA i nie jest nosicielem genu odpowiedzialnego za prcdPRA.
prcd PRA B (carrier) w Optigenie a N/PRA w Laboklinie - NOSICIEL : Pies nigdy nie zachoruje na prcdPRA, ale jest nosicielem tego genu, i może przekazać go potomstwu.
prcd PRA C (affected) w Optigenie a PRA/PRA w Laboklinie - CHORY : Pies zachoruje na prcd PRA co prowadzi do ślepoty.


CEA (Anomalia Oczu Collie)

CEA normal (Optigen)- CZYSTY : Pies nigdy nie zachoruje na CEA i nie jest nosicielem genu odpowiedzialnego za tę chorobę.
CEA carrier (Optigen) - NOSICIEL : Pies nigdy nie zachoruje na CEA, ale jest nosicielem tego genu, i może przekazać go potomstwu.
CEA affected (Optigen) - CHORY : Pies zachoruje na CEA co prowadzi do ślepoty.


BADANIA KLINICZNE OCZU

Oczy czyste - oczy czyste od dziedzicznych chorób w dniu badania (pies niedotknięty, brak klinicznych objawów).


BADANIA KLINICZNE SERCA

Serce czyste - serce czyste od dziedzicznych chorób w dniu badania (pies niedotknięty, brak klinicznych objawów).

Wszelkie choroby, które pojawią się w badaniach klinicznych, są wpisywane w nawiasie przy wyniku danego Tollera w jego karcie.


DM (Mielopatia Zwyrodnieniowa), mutacja genu SOD1

normal lub N/N - czysty, pies nigdy nie zachoruje na DM i nie jest nosicielem genu odpowiedzialnego za DM.
carrier lub N/DM nie zachoruje na DM, ale jest nosicielem tego genu, i może przekazać go potomstwu.
at risk lub DM/DM istnieje duża szansa na pojawienie się choroby.JADD- Młodzieńcza forma choroby Addisona (test OFA)

JADD probable normal (N/N) - Pies posiada dwie normalnie kopie genu w rejonie JADD, i nie zachoruje na tą formę choroby Addisona, określoną powyższym testem. W potomstwie po tym psie nie będzie zachorowań na tą formę choroby.
JADD Probable carrier (N/A) - Pies posiada jedną zmutowaną kopię genu w rejonie JADD, sam nie zachoruje ale jest nosicielem choroby, i może przekazać zmutowaną kopię swojemu potomstwu.
JADD Probable affected (A/A) - Pies posiada dwie zmutowane kopie genu w rejonie JADD, i jest 75 % szansy na rozwinięcie się u niego choroby do 1 roku życia.Cleft Palate 1- rozszczep podniebienia (test OFA)

CP1 normal (N/N) - Pies posiada dwienormalne kopie genu, i może przekazać tylko normalne geny potomstwu co oznacza że w jego potomstwie nie będzie rozszczepów podniebienia powodowanych przez mutację CP1 (u NSDTR istnieją takze inne, dziedziczne formy rozszczepu podniebienia, na które ten test nie daje wyniku.
CP1 carrier (N/A) - Pies posiada jedną zmutowaną kopię genu, i może ją przekazać potomstwu; w przypadku skrzyżowania dwóch noscieli CP1 mogą urodzić się szczenięta z rozszczepem podniebienia.
CP1 affected (A/A) - Jak do tej pory, na 50 przebadanych psów, wszystkie homozygoty CP1, były dotknięte rozszczepem podniebienia. OFA oferuje test bezpłatny szczeniętom z rozszczepem podniebienia, aby określić czy szczenię posiada formę CP1 czy inną formę rozszczepu. W tej sprawie należy kontaktować się z Zena Wolf (ztwolf@ucdavis.edu).

Wszystkie powyższe wyniki w przypadku psów hodowlanych powinny zostać poświadczone wpisem lub certyfikatem otrzymanym od uprawnionego do tej czynności weterynarza. RTG w kierunku ED i HD musi zostać wbite do rodododu (lista weterynarzy), badanie kliniczne oczu winno być poświadczone odpowiednim certyfikatem wykonanym również przez lekarza okulistę, badania w kierunku PRA, CEA, JADD, CP1 czy DM odpowiednim pismem z danego laboratorium (Optigen, Laboklin,OFA etc).


Dilute test (buff)
D/D - kolor normalny
D/d - nosiciel buffu
d/d - buff


Małgorzata Korbel firetoller(@)gmail.com
Copyright 2010 | projekt: Anna_Wolniak(@)zareklamuj.pl | wykonanie: Tux
Tollery w Polsce | O rasie | Jeśli szukasz Tolelra | Zdrowie | Żywienie | Pielęgnacja | Hodowla | Wychowanie | Praca z Tollerem | Wystawy
Wszystkie materiały zawarte w tym serwisie, są własnością autorów strony lub osób, które wyraziły zgodę na ich zamieszczenie.
Zabrania się zapożyczania, kopiowania części bądź całości bez uprzedniego kontaktu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.